Udfyld formularen for at søge kollegieværelse

Ansøgning

Hvis vi ikke hører fra ansøger, 2 måneder efter ønsket indflytning, sletter vi den.

Optagelsebetingelserne

Med henvisning til kollegiets vedtægter optages primært handelsstuderende og sekundært andre studerende.

I den anledning fastsættes følgende prioritering af ansøgerne:

 1. Århus Købmandsskole
 2. Højere handelseksamen
 3. EDB-assistentuddannelsen
 4. kortere videregående uddannelse (eksportuddannelsen)

 

 1. Handelshøjskolen i Århus – alle retninger på dag-undervisningen
 2. Århus Universitet
 3. Økonomiske institutter
 4. Juridiske institutter
 5. andre studerende
 6. ikke-studerende
 7. personer under en praktisk uddannelse (lærlinge)
 8. andre boligsøgende

I medfør heraf kan ingen blive boende efter afsluttet eksamen uden bestyrelsens samtykke. Denne regel administreres således:

Boligberettigede

Beboerne er forpligtet til at give besked om sådanne ændringer i studiemæssig henseende, der bevirker, at vedkommende ikke længere er boligberettiget.

Beboere, som ikke længere er boligberettiget i studiemæssig henseende, kan opsiges med tre måneders varsel. Sådanne beboere er dog, uanset foranstående, forpligtet til at fraflytte senest den 31. juli i det år, hvor den pågældende ikke længere er boligberettiget.

Ikke-boligberettigede

Potentielle beboere kan optages på følgende betingelser:

 1. Beboeren underskriver før indflytningen en erklæring om, at han/hun er indforstået med at måtte fraflytte kollegiet førstkommende 31. juli, såfremt der ikke forinden er sket optagelse på et i kollegiehenseende boligberettiget studium.
 2. Opsigelse kan ske med en måneds varsel

  Depositum kr. 6.600


  Et kollegieværelse koster  kr. 2.200 pt. pr. mdr

  når du bor hos os kan du bruge

  Faciliteter

  • Fælles køkken på hver gang med gaskomfur, EM-hætte, ovn, mikroovn samt diverse elektriske artikler til at lette madlavningen.
  • Fælles gryder, pander, tallerkener, bestik og lignende.
  • Madklub eller almindelig fælles fjernsynshygge.
  • Der er vaskerum med 2 vaskemaskiner, tørretumbler, strygejern med tilhørende bræt.
  • Aflåst cykelkælder
  • Bar, hvor kollegiets fester og fredagsbarer afholdes.
  • I baren er der desuden et for nylig indkøbt 8-fods billardbord, et nyt bordtennisbord samt fodboldbord, en dartskive, og det tilhørende udstyr.
  LEJEAFTALE

  Almindelige bestemmelser

  De bestemmelser, som er skrevet med kursiv, giver lejeren mindre vidtgående rettigheder eller pålægger ham eller hende større forpligtelser end efter lejeloven. I øvrigt er aftalen afsluttet med en almindelig henvisning til reglerne i lov om leje og til lov om midlertidig regulering  af boligforholdene, hvis lejeaftalen er omfattet af denne lovs kapitel II-V.

  Driftsudgifter ved fællesindretninger

  Såfremt der findes fællesindretninger, hvis driftsudgifter ikke afholdes over lejen, skal lejeren betale en forholdsmæssigt andel i udgiften ved denne drift. Forestås driften af fællesindretninger o.lign. af f.eks. en kollegianerforening, der afholder udgiften af medlemskontingentet, er ikke-medlemmer pligtige at refundere foreningen et af udlejeren fastsat beløb, svarende til den del af kontingentet, som medgår hertil. Betalingen hertil erlægges månedsvis forud sammen med lejen.

  Vedligeholdelse og benyttelse

  1. Lejeren skal sørge for at vedligeholde og istandsætte låse, nøgler, ruder og elektriske kontakter. Med mindre anden aftale træffes, sker istandsættelse ved udlejerens foranstaltning.
  2. Lejeren skal desuden vedligeholde døre, vinduer, gulve, faste skabe og inventar, medmindre det drejer sig om nødvendig fornyelse som følge af ælde og almindeligt slid. Større istandsættelser af det lejede som følge af vandskade, svamp, eksplosion eller anden hændelig skade bekostes af udlejeren.

  Forandringer

  Lejeren må ikke uden udlejers skriftlige samtykke foretage ændringer i boligen. Foretagne ændringer kan udlejeren retablere på lejerens bekostning. Udlejeren kan forlange, at lejeren stiller et passende depositum til sikkerhed for evt. retableringsomkostninger.

   Fremleje eller fremlån

  Lejeren må ikke uden udlejers skriftlige samtykke fremleje eller fremlåne det lejede eller dele deraf.

  Fraflytning og overlevering

  1. Til konstatering af vedligeholdelsestilstanden ved fraflytning kan udlejeren senest 8 dage før fraflytning forlange, at lejeren deltager i en fælles besigtigelse af det lejede. Undlader lejeren (evt. ved stedfortræder) at give møde, lægges den af udlejer foretagne gennemgang til grund, idet fraflytteren dog inden 2 uger skal have skriftlig meddelelse om de arbejder, der skal bekostes af ham eller hende. Medmindre anden aftale træffes senest samtidig med besigtigelsen, sker istandsættelse ved fraflytning ved udlejers foranstaltning.
  2. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

   Andre bestemmelser

  Lejeren er pligtig til at meddele udlejeren de fornødne oplysninger til afgørelse af spørgsmål om opsigelse.
  Udlejer forbeholder sig ret til at kontrollere disse oplysninger.

  Kig indenfor

  Vores dagligdag og fest

  Udfyld formularen for at opsige kollegieværelse

  Opsigelse


   Jeg er opmærksom på, at der er et varsel på 6 uger
   til den 1. i en måned, samt at jeg skal flytte 2 uger før ophør   Find os

   Dalgas Avenue 10
   8000 Aarhus C

   Ring til os

   86 13 17 33

    Kontortid mandag og torsdag
   fra 14:00 til 15:00.

   Følg os på Instagram

   Skriv til os

   Vi er her ikke lige pt. men vi besvarer din besked så snart vi kan. Ha en dejlig dag. Venlig hilsen Otto Mønsted Kolliget

   Not readable? Change text. captcha txt